Comunicat de presă

Data: 28.01.2019

Titlu proiect: “Cresterea competitivitatii FAIR DEALS SRL prin achizitia de mijloace fixe”

 

Proiectul “Cresterea competitivitatii FAIR DEALS SRL prin achizitia de mijloace fixe”, cod MySMIS 109612, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020  a fost implementat de catre FAIR DEALS SRL si are o valoare totala de 189,248.66 Lei, din care 127,225.98 Lei reprezinta finantare nerambursabila, din care care 108.142,08 Lei finantare nerambursabila din FEDR.  Programul Operational Regional 2014-2020 este implementat la nivel national de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de catre ADR Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizeaza implementarea acestui proiect in Regiunea Nord-Vest. Proiectul s-a derulat in perioada 04.04.2018 - 28.01.2019.

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii firmei S.C. FAIR DEALS S.R.L. si consolidarea pozitiei acesteia pe piata prin intermediul diversificarii activitatii acesteia si al dezvoltarii continue a capitalului uman al acesteia. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: introducerea de produse noi ca urmare a diversificarii si inovarii proceselor de lucru in cadrul FAIR DEALS SRL cu ajutorul noului flux tehnologic dezvoltat prin proiect datorita achizitiilor de active tangibile/intangibile vizate a fi efectuate in perioada de implementare a proiectului; dezvoltarea si completarea capitalului uman al companiei FAIR DEALS SRL prin cele 2 angajari vizate de prezentul proiect de finantare si mentinerea acestora (inclusiv a nr. mediu de angajati din 2016) pe toata perioada de durabilitate a proiectului; asumarea de catre FAIR DEALS SRL a respectarii principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea prin aplicarea prin cadrul proiectului de masuri exacte de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a eficientei energetice (achizitionarea prin proiect de echipamente eficiente energetic, colectarea selectiva a deseurilor rezultate din proiect), dar si prin aplicarea de masuri exacte de asigurare a egalitatii de sanse si tratament (angajarea unei persoane provenite din categorii defavorizate).

Impactul proiectului la nivelul societatii este Introducerea de produse noi ca urmare a diversificarii si inovarii proceselor de lucru prin achizitionarea a 10 echipamente si dezvoltarea platformelor B2B si B2C

Impactul investiiei la nivelul localitatii este crearea a 2 locuri de munca si asigurarea egalitatii de sanse si de tratament prin angajarea unei persoane provenite din categorii defavorizate.

FAIR DEALS SRL

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Taietura Turcului, nr. 47, C1, judetul Cluj, Romania

Telefon: 0749829118 , E-mail: chereji.sergiu@gmail.com

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei